Jesteśmy licencjonowanym przewoźnikiem


Firma TRANSF-AIR posiada uprawnienia, licencje i certyfikaty niezbędne do świadczenia usług w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób. Nasi Kierowcy ukończyli kursy dotyczące przewozu osób, co jest gwarancją najwyższego poziomu świadczonych usług. Oznacza to, że Państwo – nasi Klienci, mogą nam zaufać i czuć się z nami bezpiecznie.


CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH w międzynarodowym transporcie drogowym osób jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat uzyskuje się po zdaniu egzaminu państwowego, który obejmuje szeroki zakres wiedzy, m.in. prawo cywilne, prawo handlowe, prawo podatkowe, normy techniczne i techniczne aspekty działalności, bezpieczeństwo drogowe.


LICENCJA na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób jest dokumentem niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Uzyskanie takiej licencji wiąże się z szeregiem wymogów, które musi spełnić firma, dlatego też jej uzyskanie jest gwarancją profesjonalnalizmu i wiarygodności.